Privacy Voorwaarden MaakjeWaar

Hoe we zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens

Jacco Farla | Maak je Waar.nu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyvoorwaarden.

Contactgegevens:

 

Verwerking persoonsgegevens

Jacco Farla | Maak je Waar.nu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en activiteiten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Jacco Farla | Maak je Waar.nu verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van facturen en het afhandelen van de betaling
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het verrichten van administratieve handelingen rondom aanmelding voor activiteiten & diensten
 • Het informeren over wijzigingen van diensten en activiteiten

Persoonlijke/gevoelige gegevens en informatie

Tijdens coach-sessies, trainingen en workshops komen soms persoonlijke verhalen naar voren. Hiervan worden korte verslagen bijgehouden. Verslagen die cliënten/deelnemers evt. zelf schrijven worden alleen gezien door Jacco Farla | Maak je Waar.nu. Niets hieruit wordt zonder toestemming gedeeld met derden. Na uiterlijk drie jaar worden persoonlijke verslagen vernietigd.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Jacco Farla | Maak je Waar.nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De duur van het bewaren van gegevens geschiedt conform wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld worden gesteld door de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jacco Farla | Maak je Waar.nu deelt gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van opdrachten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij vooraf een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Jacco Farla | Maak je Waar.nu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Foto’s

Bij alle foto’s die gemaakt worden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, wordt expliciet toestemming gevraagd voordat deze op een website of ander medium gepubliceerd worden. Als je op je toestemming daarvoor wilt terugkomen, kun je dat aangeven, waarna de betreffende foto’s worden verwijderd.

Cookies en vergelijkbare technieken

Jacco Farla | Maak je Waar.nu gebruikt enkel functionele cookies op de website goed te laten functioneren.

Beveiliging persoonsgegevens

Jacco Farla | Maak je Waar.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: jacco@maakjewaar.nu